Vill du skriva bättre mail och få fler att köpa det du erbjuder?

I så fall kommer du att gilla det här.

En sak som jag kommer att gå igenom på Email Jackpot är att vi alltid ska ge folk skäl till att göra det vi vill att de ska göra.

När vi ber någon att göra något så lyckas vi bättre om vi kan ge en anledning. Folk vill helt enkelt ha ett skäl till att göra det de blir ombedda att göra.

Här är ett avsnitt ur boken Påverkan av Robert Cialdini:

”Langer demonstrerade detta föga förvånande faktum genom att be människor som stod i kö till en kopiator om en liten tjänst:

”Ursäkta mig, jag har fem sidor. Får jag använda kopieringsmaskinen därför att jag har bråttom?”

Effekten av denna begäran tillsammans med med anledningen var nästan total: 94 % av de tillfrågade lät henne gå före i kön.

Detta kan jämföras med resultatet när hon bad om en tjänst utan att ge en anledning:

“Ursäkta, jag har fem sidor. Får jag använda kopieringsmaskinen?”.

Endast 60 % av de tillfrågade gick med på hennes begäran. Vid en första anblick verkar det som om den avgörande skillnaden mellan de två formuleringarna ligger i den extra informationen, “därför att jag har bråttom”.

Langer visade emellertid i en tredje förfrågan att så inte var fallet. Det verkade som om det var det första ordet “därför”, som gjorde skillnaden, snarare än hela serien av ord.

Istället för att presentera en godtagbar anledning som de tillfrågade kunde samtycka till, använde Langer i sin tredje förfrågan ordet “därför” och upprepade sedan frågan utan att lägga till något nytt:

“Ursäkta mig, jag har fem sidor. Får jag använda kopieringsmaskinen, därför att jag behöver ta några kopior”.

Återigen blev resultatet att nästan alla (93 %) gick med på förfrågan, trots att ingen bra anledning och ingen ny information lades till för att locka till samtycke.”

Se därför till att även använda logiska argument när du skriver dina mail. Dessa ord funkar bra: därför, eftersom, för att, vilket innebär att … och så vidare.

About the Author krillemaxe

Leave a Comment: